بازنده


کار ما از همون اول بیخ پیدا کرد توی شلوغی خر بگیری دیدیم یه تنه زدیم به قلب دشمن و هیشکی دور و برمون نی همه پیچیدن همه چیو باختیم اما جا نزدیم زیر و رو نکشیدیم ؛ رو بازی کردیم باختیم تا خرتناق اما مردونه دیگه چه فرقی می کنه

 

/ 0 نظر / 10 بازدید